Kvalifiseringstjenesten - Matematikk

Startside  Hjemmearbeid  Undervisning  Oppgaver  Prøver  Engelsk
 Naturfag

Velkommen til hjemmesiden for matematikk ved Kvalifiseringstjenesten!


Under "Hjemmearbeid" ligger alle oppgaver som er gitt som hjemmearbeid, med løsninger.

Gjennomgått stoff er lagt ut under "Undervisning".

Under "Oppgaver" ligger alle oppgaveark som er delt ut. Du kan også velge en øvelse, der datamaskinen lager oppgaver til deg.
Datamaskinen viser også utregning og riktig svar på oppgavene.

Under "Prøver" ligger alle prøver som er gitt, med løsningsforslag.