Matematikk - Skoleåret 2019 / 2020

Startside  Oppgaver

Måleenheter

Velg oppgavetype

Mil - km - m - dm - cm - mm

km2 - m2 - dm2 - cm2 - mm2

m3 - dm3 - cm3 - mm3

l - dl - cl - ml

Omregning mellom m3 - dm3 - cm3 - mm3 og l - dl - cl - ml

Tonn - kg - hg - gram

Blanding


Velg antall oppgaver