Matematikk - Skoleåret 2019 / 2020

Startside  Oppgaver

 Tallregning

 Tallregning oppgaveark

 Faktorisering

 Algebra

 Tekstoppgaver med omregning

 Målestokk

 Telling av penger

 Sannsynlighetsregning

 Tekstoppgaver med de fire regneartene

 Oppgaveark med de fire regneartene

 Oppgaver med prosentregning

 Måleenheter

 Måleenheter oppgaveark

 Ligninger med 2 ukjente

 Ligninger

 Ligninger med brøk

 Ligninger i tekstoppgaver

 Ganging med 10-potenser

 Funksjoner: Finne koordinater og finne formler til funksjoner

 Sannsynlighetsregning og statistikk

Oppgaver

Ark 1 Potenser

Oppgaver fra skoleåret 2012 / 13

Ark 2 Regnerekkefølge og parenteser (uke 34)

Ark 4 Potenser, parenteser og regnerekkefølge (uke 36)

Ark 6 Potenser (uke 36)

Ark 9 10er-potenser og tall på standardform (uke 39)

Ark 12 Oppgaver excel 19.10.2012 (uke 42)

Ark 20 Prosent (uke 46)

Ark 22 Prosent (uke 47)

Oppgaver - sannsynlighetsregning