Kvalifiseringstjenesten - Matematikk eksamensklassen

Startside  Hjemmearbeid  Undervisning  Oppgaver  Prøver

 Tallregning

 Tallregning oppgaveark

 Faktorisering

 Algebra

 Tekstoppgaver med omregning

 Målestokk

 Areal

 Tekstoppgaver med prosentregning

 Måleenheter

 Måleenheter oppgaveark

 Ligninger med 2 ukjente

 Ligninger

 Ligninger med brøk

 Ganging med 10-potenser

 Funksjoner

 Sannsynlighetsregning og statistikk

Oppgaver

Ark 1 Potenser

Oppgaver fra skoleåret 2012 / 13

Ark 2 Regnerekkefølge og parenteser (uke 34)

Ark 4 Potenser, parenteser og regnerekkefølge (uke 36)

Ark 6 Potenser (uke 36)

Ark 9 10er-potenser og tall på standardform (uke 39)

Ark 12 Oppgaver excel 19.10.2012 (uke 42)

Ark 20 Prosent (uke 46)

Ark 22 Prosent (uke 47)

Oppgaver - sannsynlighetsregning