Kvalifiseringstjenesten - Matematikk eksamensklassen

Startside  Hjemmearbeid  Undervisning  Oppgaver  Prøver

Vi ses mandag 17. august kl. 1600 :-)
Oppgaveark 10
Oppgaveark 9
Oppgaveark 8
Oppgaveark 7
Oppgaveark 6
Oppgaveark 5
Oppgaveark 4
Oppgaveark 3
Oppgaveark 2
Oppgaveark 1

Prøver våren 2014

Prøve 28.02.2014
Prøve 28.02.2014 løsningsforslag

Prøve 11.04.2014
Prøve 11.04.2014 løsningsforslag

Prøver høsten 2013

Prøve 25.09.2013

Prøve 29.11.2013

Tentamen 11.12.2013
Løsningsforslag tentamen 11.12.2013

Eksamensoppgaver

Eksamen våren 2011 del 1

Eksamen våren 2011 del 2

Eksamen våren 2012 del 2
Løsningsforslag eksamen våren 2012 - del 2

Eksamen høsten 2012 del 2


Prøver fra skoleåret 2012 / 13

Prøve 28.09.2012
Løsningsforslag til prøve 28.09.2012

Prøve 28.11.2012
Løsningsforslag til prøve 28.11.2012

Tentamen 14.12.2012
Løsningsforslag tentamen 14.12.2012

Prøve 15.02.2013
Løsningsforslag til prøve 15.02.2013

Prøve 20.03.2013
Løsningsforslag til prøve 20.03.2013

Tentamen 22.04.2013
Løsningsforslag tentamen 22.04.2013